19/10/2021 02:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nửa đêm

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 08/09/2009 02:07

 

Với P.H. Đường, T. Vũ, và...

Cõi phàm sấp ngửa quanh ta
thánh hiền thụt lưỡi triết gia gãi đầu

Anh hùng ngáp vặt từ lâu
thi nhân nhả ngọc phun châu phều phào
Paris, đêm 2.6.1996

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Nửa đêm