23/03/2023 15:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát Bà

Tác giả: Đào Vĩnh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 20/06/2009 21:18

 

Đồng đất, cầu phà ... quen dùng dắng
Ngọn gió dong ta cả chặng ngày
Đêm xuống Cát Bà phân vân lắm
Nửa giấc ngủ vùi, nửa gió mây

Phía kề vầng biển đu chân sóng
Phía áp rừng sâu cậy cây già
Đảo lẫn nước trời như gạo rắc
Như thể phân thân mới Cát Bà

Tới đây người cũng như bị ám
Em dở dang hồng, dở dang xanh
Cát Bà đăm đắm phương tạ lỗi
Liệu đủ trao nhau cả đời mình?
Cát Bà 11-2002

Nguồn: Nỗi khuya, NXB Thanh niên, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Vĩnh » Cát Bà