29/11/2021 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc lâu xuân kỳ 1
玉樓春其一

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2014 15:11

 

Nguyên tác

三三兩兩誰家女,
聽取鳴禽枝上語。
提壺沽酒已多時,
婆餅焦時須早去。
醉中忘卻來時路,
借問行人家住處。
只尋古廟那邊行,
更過溪南烏桕樹。

Phiên âm

Tam tam lưỡng lưỡng thuỳ gia nữ,
Thính thủ minh cầm chi thượng ngữ.
Đề hồ cô tửu dĩ đa thì,
Bà bính tiêu thì tu tảo khứ.
Tuý trung vong khước lai thì lộ,
Tá vấn hành nhân gia trụ xứ.
Chỉ tầm cổ miếu na biên hành,
Cánh quá khê nam ô cựu thụ.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Hai ba cô gái con nhà ai
Nghe chim nói léo nhéo trên cây:
"Xách bình mua rượu" lâu rồi đấy!
"Mẹ chồng nướng bánh" hãy về ngay!
Quên mất lối về nửa tỉnh say
Ướm hỏi hành nhân nhà đâu đây?
"Cứ tìm miếu cổ mà đi tới
Qua khe đến chỗ tùng bách dày!"
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Ngọc lâu xuân kỳ 1