13/06/2021 07:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sau trước thời gian

Tác giả: Ngân Vịnh - Phùng Ngân Vịnh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2009 03:14

 

Rồi ngày bể đón sông đưa
rồi đêm chường mặt sao thưa trăng đầy

Rồi khóc mướn
rồi cười vay
rồi em đến
rồi chia tay
rồi buồn

Rồi tiếng mõ
rồi hồi chuông
rồi hoa động đá
rồi hương cỏ đồng

Rồi sang tây
rồi về đông
rồi có có
rồi không không ấy mà...
12-6-1994
Nguồn: Ngày thường đam mê (thơ), Ngân Vịnh, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngân Vịnh » Sau trước thời gian