07/10/2022 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập tái
入塞

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 11/12/2012 09:20

 

Nguyên tác

荒雲涼雨水悠悠,
鞍馬東西鼓吹休。
尚有燕人數行淚,
回身卻望塞南流。

Phiên âm

Hoang vân lương vũ thuỷ du du,
Yên mã đông tây cổ xuý hưu.
Thượng hữu Yên nhân[1] sổ hàng lệ,
Hồi thân khước vọng tái[2] nam lưu.

Dịch nghĩa

Mây giăng giăng, mưa lạnh, nước chảy rì rào,
Trên lưng ngựa, đoàn về tây, đoàn về đông tiếng âm nhạc dừng.
Còn có mấy hàng nước mắt người Yên,
Quay lại nhìn biên ải, không đừng được nước mắt lệ sa.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mây giăng, mưa lạnh nước rầm rì,
Dừng nhạc, đông tây l­ưỡng lự về.
Có mấy người Yên rơi giọt lệ,
Ngoảnh nhìn biên ải thấy cay mi.
[1] Người dân khu Đông Bắc.
[2] Nhìn biên ải, nhìn lại nơi có người đang tiễn đoàn sứ bộ, chính họ đương ngóng về phương Nam, tác giả xúc động mà rơi lệ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Nhập tái