30/03/2023 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt hạ độc chước kỳ 4
月下獨酌其四

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:23

 

Nguyên tác

窮愁千萬端,
美酒三百杯。
愁多酒雖少,
酒傾愁不來。
所以知酒聖,
酒酣心自開。
辭粟臥首陽,
屢空飢顏回。
當代不樂飲,
虛名安用哉。
蟹螯即金液,
糟丘是蓬萊。
且須飲美酒,
乘月醉高台。

Phiên âm

Cùng sầu thiên vạn đoan,
Mỹ tửu bách tam bôi.
Sầu đa tửu tuy thiểu,
Tửu khuynh sầu bất lai.
Sở dĩ tri tửu thánh,
Tửu hàm tâm tự khai.
Từ túc ngọa Thú Dương,
Lũ không cơ Nhan Hồi.
Đang đại bất lạc ẩm,
Hư danh an dụng tai.
Giải ngao tức kim dịch,
Tao khâu thị Bồng Lai.
Thả tu ẩm mỹ tửu,
Thừa nguyệt túy cao đài.

Bản dịch của Khái Hưng

Sầu lớn nghìn muôn mối
Ba trăm chén rượu ngon!
Sầu nhiều, rượu tuy ít
Rượu nghiêng sầu phải bon.
Sở dĩ biết rượu thánh
Rượu say mơ lòng son
Bá Di không nhận thóc
Nhan Hồi đói chết mòn
Thời ấy không thích uống
Hư danh sao vẫn còn?
Cua tôm là châu báu
Gò nem là cõi Bồng.
Và cần uống rượu tốt,
Gác cao cưỡi trăng tròn.
(Năm 744)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Nguyệt hạ độc chước kỳ 4