25/03/2023 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ Kim Hoa nữ học sĩ đề Vệ Linh sơn
擬金華女學士題衛靈山

Tác giả: Nguyễn Dữ - 阮與

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2011 20:23

 

Nguyên tác

衛靈春樹白雲寒,
萬紫千紅艷世間。
鐵馬在天名在史,
英聲凜凜滿江山。

Phiên âm

Vệ Linh[1] xuân thụ bạch vân hàn,
Vạn tử thiên hồng diễm thế gian.
Thiết mã tại thiên danh tại sử,
Anh thanh lẫm lẫm mãn giang san.

Dịch nghĩa

Mùa xuân cây cối ở núi Vệ Linh tươi tốt ngất tầng mây trắng mát lạnh
Muôn tía nghìn hồng đẹp mắt thế gian
Ngựa sắt đã lên trời mà danh còn ở sử sách
Tiếng anh linh lừng lẫy khắp non sông

Bản dịch của Lê Thước

Cây xuân núi Vệ ngất tầng mây
Muôn tía nghìn hồng cảnh đẹp thay
Ngựa sắt ở trời, danh ở sử
Khí thiêng lừng lẫy núi sông này
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
[1] Núi Vệ Linh còn có tên núi Sóc, núi Mã, núi Dền, thời Hậu Lê thuộc huyện Kim Hoa, Vĩnh Phúc, nay núi Vệ Linh thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tương truyền, sau khi đánh đuổi giặc Ân xâm lược tới chân núi Vệ Linh cũng là lúc đuổi sạch bóng quân thù khỏi bờ cõi nước Nam, Thánh Gióng để lại áo giáp sắt ở lưng chừng núi rồi bay về trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Dữ » Nghĩ Kim Hoa nữ học sĩ đề Vệ Linh sơn