19/08/2022 05:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung
山中

Tác giả: Lư Đồng - 盧仝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2014 14:18

 

Nguyên tác

飢拾松花渴飲泉,
偶從山後到山前。
陽坡軟草厚如織,
睏與鹿麛相伴眠。

Phiên âm

Cơ thập tùng hoa, khát ẩm tuyền,
Ngẫu tòng sơn hậu đáo sơn tiền.
Dương pha nhuyễn thảo hậu như chức,
Khốn dữ lộc mê tương bạn miên.

Dịch nghĩa

Đói nhặt hoa thông, khát uống nước suối,
Tình cờ đi vào sau núi thì cũng ra tới trước núi.
Sườn núi phía nam cỏ mềm mọc nhiều như đan vào nhau,
Ngủ cùng hươu lớn hươu nhỏ coi nhau như bạn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đói hoa thông, khát dùng nước suối
Vào núi sau ra núi trước thôi
Sườn núi nam, cỏ tốt tươi
Bạn cùng hươu, tối ngủ vùi với nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Đồng » Sơn trung