13/04/2021 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung biệt Ninh công quy Tây Trường
山中別寧公歸西場

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 00:44

 

Nguyên tác

一上香臺看落暉,
沙村孤樹晚依依。
老僧不出青山寺,
只有鐘聲送客歸。

Phiên âm

Nhất thượng hương đài khán lạc huy,
Sa thôn cô thụ vãn y y.
Lão tăng bất xuất thanh sơn tự,
Chỉ hữu chung thanh tống khách quy.

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Lên chốn đài hương ngắm cảnh tà,
Xóm làng cây cối bóng la đà.
Sư già không thể lìa sơn tự,
Chỉ gióng hồi chuông để tiễn ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Sơn trung biệt Ninh công quy Tây Trường