05/08/2020 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tượng số hai

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2007 19:42

 

Người đi xuống bến lau thưa
Khép vòng tay lạnh ngang mùa nước dâng
Môi cười môi khóc thanh xuân
Bỏ rơi tàn lệ gieo tần ngần bay
Đạp Thanh lỡ mấy hội rày
Sầu trong thiên hạ phơi bày nhân gian
Mộng đầu lạc nẻo đi hoang
Vong hồn xoang điệu mơ màng phượng hoa
Đất thương nhớ cỏ hiên nhà
Xa chiều viễn ngạn bóng qua phương nào
Tầm xuân băng tuyết ngăn rào
Đẫm sương hồng hạnh mận đào rớt bông
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Tượng số hai