08/06/2023 21:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên Đức giang đồng chư hữu nhàn toạ
天德江同諸友閒坐

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 23/07/2021 08:59

 

Nguyên tác

竹岸蕭蕭日影斜;
江濱坐石共歡嘩。
數盃香茗數歌曲;
盡把塵囂付浪花。

Phiên âm

Trúc ngạn tiêu tiêu nhật ảnh tà;
Giang tân toạ thạch cộng hoan hoa.
Sổ bôi hương mính, sổ ca khúc;
Tận bả trần hiêu phó lãng hoa.

Dịch nghĩa

Bờ trúc xạc xào bóng mặt trời đã tà;
Bên bến sông ngồi trên đá cùng nói cười vui vẻ.
Mấy chén trà thơm, mấy khúc hát;
Đem hết bao nhiêu lo toan bỏ cho ngọn sóng trôi.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Vi vu bờ trúc, nắng chiều rơi;
Ngồi đá bên sông thoả nói cười.
Vài chén trà thơm, vài khúc hát;
Lo toan quăng hết sóng xanh trôi.
7.10.2015

Nguồn: Cổ vận tân phong, NXB Hội Nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Thiên Đức giang đồng chư hữu nhàn toạ