14/08/2022 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ toạ

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2018 07:59

 

Phiên âm

Xuân hàn dạ sắc thân,
Độc toạ tứ do ngâm.
Hương tận kim lô lãnh,
Đăng tàn ngọc lậu trầm.
Các phong lương yến thuỵ,
Song vũ thấp trùng âm.
Kim cổ tam canh mộng,
Càn khôn nhất phiến tâm.

Dịch nghĩa

Xuân lạnh sắc đêm khuya dần,
Một mình ngồi nghĩ tứ làm thơ.
Hương cháy hết lò vàng lạnh,
Đèn tàn giọt nước đồng hồ trầm trầm.
Gió gác thổi lạnh con én ngủ,
Mưa ngoài song làm tiếng trùng ẩm ướt.
Kim cổ mộng ba canh,
Trời đất một tấm lòng.

Bản dịch của Hoài Anh

Xuân lạnh đêm khuya khoắt,
Ngồi nghĩ tứ thơ ngâm.
Hương tắt lò vàng lạnh,
Đèn tàn giọt lậu trầm.
Én ngủ lạnh gió gác,
Tiếng trùng ẩm mưa dầm.
Kim cổ ba canh mộng,
Giữa trời đất giãi tâm.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Dạ toạ