23/05/2024 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất đề (Du điểu tường cố sào)
失題(遊鳥翔故巢)

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 08:08

 

Nguyên tác

遊鳥翔故巢,
狐死返丘穴。
我信歸舊鄉,
安得憚离別。

Phiên âm

Du điểu tường cố sào,
Hồ tử phản khâu huyệt.
Ngã tín quy cựu hương,
An đắc đạn ly biệt.

Dịch nghĩa

Chim bay xa cũng tìm về tổ cũ,
Con cáo cũng quay lại hang ổ.
Ta muốn tìm về quê cũ,
Nhưng làm sao để khỏi ly biệt!

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chim không quên tổ cũ,
Cáo chồn tìm lại hang.
Tránh sao không ly biệt,
Mong về được cố hương.
Bài này được chép trong Bắc đường thư sao 北堂書鈔 do Ngu Thế Nam 虞世南 (558-638) biên soạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Thất đề (Du điểu tường cố sào)