06/12/2021 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất tịch vịnh Chức Nữ
七夕詠織女

Tác giả: Phạm Quý Thích - 范貴適

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2021 14:29

 

Nguyên tác

鶯梭罷擲駕龍輈,
鸞帳纔溫撥鳳綢。
烏鵲毎年勞此夕,
蜘蛛何處傍高樓。
佳期鄭重榆花晚,
心事凄涼桂月秋。
別淚莫教成雨去,
人間天上一般愁。

Phiên âm

Oanh thoa bãi trịch giá long chu,
Loan trướng tài ôn bát phụng trù.
Ô thước[1] mỗi niên lao thử tịch,
Tri thù[2] hà xứ bạng cao lâu.
Giai kỳ trịnh trọng du hoa[3] vãn,
Tâm sự thê lương quế nguyệt thu.
Biệt lệ mạc giao thành vũ khứ,
Nhân gian thiên thượng nhất ban sầu.

Dịch nghĩa

Ngừng gieo thoi oanh, bước chân lên thuyền rồng,
Trướng loan vừa mới ấm đã trải chăn phượng.
Năm nào đêm này cũng làm vất vả chim quạ,
Con nhện ở đâu tới bên lầu cao.
Cuộc vui long trọng dưới hoa du lúc đêm muộn,
Nỗi lòng buồn thương trước quế và trăng trong tiết thu.
Nước mắt ly biệt đừng để tuôn thành mưa bay đi,
Vì cõi đời và trên trời cũng chung một cảnh buồn.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Thoi oanh tạm nghỉ, bước thuyền rồng,
Loan phượng chiếu giường thoả nỗi mong.
Quạ buổi này xây trong bóng tối,
Nhện nơi đâu đến cạnh lâu hồng.
Hoa du lúc hội vui chồng vợ,
Tháng quế mùa thu lạnh cõi lòng.
Lệ biệt chớ thành mưa lã chã,
Trên trời dưới đất cảnh buồn chung.
[1] Tương truyền Ngưu Lang và Chức Nữ bị dòng sông Ngân ngăn cách, chỉ được gặp nhau vào đêm mùng bảy tháng bảy (thất tịch) hàng năm. Trong đêm này trời bắt chim ô thước (quạ đen) làm cầu cho hai người gặp nhau.
[2] Con nhện. Đời Đường hàng năm có tục lệ đến đêm mùng bảy tháng bảy phụ nữ muốn có tài khéo tay thì cầu sao Chức Nữ bằng cách bắt con nhện bỏ vào hộp, sáng hôm sau hễ con nhện của ai nhả được nhiều tơ là người ấy đã được Chức Nữ ban cho nhiều tài khéo léo, gọi là lễ “khất xảo”.
[3] Du hoa chỉ tiết tháng bảy, quế nguyệt chỉ tháng tám. Hai câu này đều nói về thời tiết lúc Chức Nữ gặp Ngưu Lang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Quý Thích » Thất tịch vịnh Chức Nữ