31/01/2023 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 2
塞下曲其二

Tác giả: Lư Luân - 盧綸

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 05:53

 

Nguyên tác

林暗草驚風,
將軍夜引弓。
平明尋白羽,
沒在石棱中。

Phiên âm

Lâm ám thảo kinh phong,
Tướng quân dạ dẫn cung.
Bình minh tầm bạch vũ,
Một tại thạch lăng[1] trung.

Dịch nghĩa

Trong rừng u ám cỏ lay động theo chiều gió
Tướng quân đêm tối dương cung bắn ra
Bình minh đi tìm dấu tên lạc
Tên ngập sâu vào góc đá tới tận chuôi

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Rừng tối, cỏ sợ "gió"
Tướng quân đêm giương nỏ
Sáng ra tìm đuôi tên
Tên cắm phập mỏm đá!
[1] Góc hòn đá. Tích tướng Lý Quảng đời Hán đi săn thấy viên đá trong cỏ, tưởng cọp, bắn, ngập tận chuôi, nhìn lại là đá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Luân » Tái hạ khúc kỳ 2