09/08/2022 15:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý do sống cùng nhau
공존의 이유

Tác giả: Cho Byung-hwa - 조병화

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 05/09/2018 18:02

 

Nguyên tác

깊이 사랑하지 않도록 합시다.
우리의 인생이 그러하듯이
헤어짐이 잦은 우리들의 세대
가벼운 눈웃음을 나눌정도로
지내기로 합시다.

우리의 웃음마저 짐이 된다면
그때 헤어집시다.
어려운 말로 이야기하지
않도록 합시다.

당신을 생각하는 나를 얘기할 수 없음으로 인해
내가 어디쯤에 간다는 것을 보일 수 없으며
언젠가 우리가 헤어져야 할 날이 오더라도
후회하지 않을만큼 사랑합시다.

우리 앞에 서글픈 그날이 오면
가벼운 눈 웃음과
잊어도 좋을 악수를 합시다.

Bản dịch của (Không rõ)

Đừng yêu nhau sâu đậm
Vì trong cuộc sống của chúng ta đầy chia ly
Vì vậy, chúng ta hãy yêu nhau nhẹ nhàng
Nếu cái nắm tay cho nhau gánh nặng
Thì hãy chia tay nhau

đừng dành cho nhau những lời khó nói
chúng ta đừng nói những lời như:
chỉ có mình người; chỉ hai chúng ta
hay đó là bí mật của chúng ta

Vì tôi không biết tình cảm tôi dành cho người sâu đậm đến mức nào
Vì tôi không thể biết được người nghĩ về tôi nhiều bao nhiêu
Vì tôi không biết được tình cảm của mình đi xa đến bao nhiêu
Vì vậy ta chỉ yêu nhau mà khi chia tay không hối hận

Đừng nói chia tay rồi lại nói ly biệt
Hãy dành cho nhau cái nắm tay nhẹ nhàng để khi nếu
có chia tay chúng ta có thể nhanh chóng quên đi
Nguồn: Những bài thơ hay của văn học hiện đại Hàn Quốc (Nhiều tác giả), NXB Thanh Niên, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cho Byung-hwa » Lý do sống cùng nhau