30/09/2023 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Tùng Giang dịch lâu bắc vọng cố viên
登松江驛樓北望故園

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2009 21:48

 

Nguyên tác

淚盡江樓北望歸,
田園已陷百重圍。
平蕪萬里無人去,
落日千山空鳥飛。
孤舟漾漾寒潮小,
極浦蒼蒼遠樹微。
白鷗漁父徒相待,
未掃欃槍懶息機。

Phiên âm

Lệ tận giang lâu bắc vọng quy,
Điền viên dĩ hãm bách trùng vi.
Bình vu vạn lý vô nhân khứ,
Lạc nhật thiên sơn không điểu phi.
Cô chu dạng dạng hàn triều tiểu,
Cực phố thương thương viễn thụ vi.
Bạch âu ngư phủ đồ tương đãi,
Vị tảo Sam Thương lãn tức ky.

Dịch nghĩa

Trên lầu ngắm sông, trông về phía bắc khóc tận nước mắt
Ruộng vườn giờ đã bị vây hãm hằng trăm lớp
Đồng hoang bằng phẳng cả vạn dặm có ai bén mảng đến
Trời lặn xuống ngàn ngọn núi có chim nào bay
Con thuyền lẻ loi nước triều dợn sóng nhỏ nhoi lạnh lùng
Bến sông xa tít cây cối trông nhỏ một màu xanh xanh
Chim bạch âu và kẻ chài lưới luống phải chờ đợi
Chưa trừ hết loạn lạc đành phải quên chuyện tu tiên

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Lệ cạn lên lầu trông hướng bắc
Vòng vây trăm lớp hãm quê nhà
Mênh mông đồng vắng người không lại
Thăm thẳm non chiều chim vẫn qua
Thấp thoáng thuyền đơn triều nước lạnh
Xanh xanh cây nhỏ bến sông xa
Còn sao chổi đó chưa về nghỉ
Ngư phủ đàn âu uổng đợi ta
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Đăng Tùng Giang dịch lâu bắc vọng cố viên