07/12/2021 04:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu bút kỳ 1
偶筆其一

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 21/04/2020 16:32

 

Nguyên tác

茶椀香爐午夢餘,
隔船聞喚賣嘉魚。
無端案上紅箋刺,
又是人來乞法書。

Phiên âm

Trà oản hương lô ngọ mộng dư,
Cách thuyền văn hoán mãi gia ngư.
Vô đoan án thượng hồng tiên thích,
Hựu thị nhân lai khất pháp thư.

Dịch nghĩa

Bát trà, lò hương, vừa tỉnh giấc mơ trưa,
Cách thuyền nghe tiếng gọi bán cá ngon.
Không đâu trên án thấy có danh thiếp giấy hồng (đưa tới),
Lại là người đến xin viết chữ (thư pháp) cho.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Trà bát hương lò tỉnh giấc trưa,
Cách thuyền bán cá tiếng rao đưa.
Chợt đâu trên án thiệp hồng tới,
Lại kẻ qua xin viết chữ cho.
Bài thơ này nằm trong tập Yên Thiều thi văn tập, viết khi Nguyễn Tư Giản đi sứ sang Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Ngẫu bút kỳ 1