16/10/2021 23:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lặng

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:49

 

Nước trời sóng sánh, gió mênh mang
Chân mây chiều muộn gió giăng hàng
Mạn thuyền sóng vỗ, hoàng hôn lặng
Một thoáng yên bình hẹn bến trăng.
1-1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Lặng