24/10/2020 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tầm Châu phủ

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 16/04/2017 09:41

 

Phiên âm

Đại loan đông bác thuỷ tình thâm
Hoãn trạo tiêm ca khước đáo tầm
Động hữu bích hư nghi cứu nhật
Sản đa trữ bố quý thiên kim
Nam hồ đình mộ du nhân khứ
Bạch đảo tuyền hương vũ khách tầm
Lang thạch du du sơn tại thử
Vị thuỳ lương trạng túc cầm tâm

Dịch nghĩa

Ở vũng sông sâu dòng chảy chuyển về đông
Vừa ca hát vừa khua chèo tiến vào sông Tầm Dương
Trong động có khoảng lộ thiên là nơi tế thần mặt trời
Huyện này sản xuất nhiều vải lụa quý ngàn vàng
Chiều muộn du khách rời đình phía nam hồ trở về
Bầy chim tìm về trên đảo cát trắng có dòng suối thơm
Tảng đá lớn nhàn lặng kia chính đó là ngọn núi
Không rõ vì ai, nó như cái phím ngựa giữ lại tâm tư của tiếng đàn

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Tầm Dương nước chảy chuyển về Đông
Ca hát khua chèo lướt tới sông
Động đó khoảng không bày lễ tế
Huyện đây vải lụa sánh vàng ròng
Đình nam tiễn khách chiều buông bóng
Đảo trắng chờ chim suối nức dòng
Đá lớn im lìm non dựng đứng
Vì ai, như phím ngựa tơ lòng
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Tầm Châu phủ