26/10/2021 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã nguyền hai chữ đồng tâm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 13:53

 

Đã nguyền hai chữ đồng tâm,
Càng dầy nghĩa trước càng thâm ân tình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã nguyền hai chữ đồng tâm