10/12/2022 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tông Vũ sinh nhật
宗武生日

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2012 09:03

 

Nguyên tác

小子何時見,
高秋此日生。
熟精文選理,
休覓彩衣輕。
雕瘵筵初秩,
欹斜坐不成。
自從都邑語,
已伴老夫名。
詩是吾家事,
人傳世上情。
流霞分片片,
涓滴就徐傾。

Phiên âm

Tiểu tử hà thì kiến,
Cao thu thử nhật sinh.
Thục tinh văn tuyển lý,
Hưu mịch thái y khinh.
Điêu sái diên sơ trật,
Y tà toạ bất thành.
Tự tòng đô ấp ngữ,
Dĩ bạn lão phu danh.
Thi thị ngô gia sự,
Nhân truyền thế thượng tình.
Lưu hà phân phiến phiến,
Quyên tích tựu từ khuynh.

Dịch nghĩa

Này con, con có thấy không,
Vào mùa thu, ngày này con ra đời.
Lớn lên trong làng xóm cùng học nói,
Đã quen với tên bố rồi.
Thơ là việc của nhà ta,
Đã có truyền trên đời từ lâu.
Hiểu rõ lý lẽ trong văn tuyển,
Coi nhẹ cái áo rực rỡ danh vọng chức tước.
Bố vì đau bệnh nên hưởng lộc ít,
Nghiêng tựa ngồi không vững.
Ráng trời trôi từng mảng mỏng,
Giỏ từng giọt một mà cũng tới lúc làm cạn hết.

Bản dịch của Phan Ngọc

Con sinh vào ngày nào?
Tháng chín, ngày hôm nay
Tiếng Thành Đô học nói
Mang theo họ cha đây
Thơ là chuyện nhà mình
Truyền lại chút chân tình
Văn tuyển lẽ thông thạo
Lại học nghề nông tinh
Tiệc ngày sinh hầu đứng
Cha ngồi thẳng chẳng yên
Thuốc tiên có vài giọt
Uống vào chắc khoẻ yên
(Năm 762)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tông Vũ sinh nhật