29/01/2023 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXX
XXX

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 23/11/2022 04:09

 

Nguyên tác

«Теперь сходитесь».
Теперь сходитесьХладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил… Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

“Nào tiến lại! Giờ cả hai cùng tiến lại,
Hãy tiến lại. Hai con người máu lạnh
Chưa nhằm vào nhau, những kẻ tử thù
Vững chân đi, bình thản, bước đều,
Họ đã vượt qua vừa hay bốn bước,
Là bốn bậc trên con đường chết chóc.
Evghênhi đưa tay nâng súng của mình
Chân vẫn đi và chẳng hề dừng,
Là người trước nhất lạnh lùng giương súng,
Chàng đi tiếp thêm năm bước đúng
Còn Lenski mắt trái ngắm nheo nheo
Cũng bắt đầu ngắm- nhưng vừa đúng lúc sao
Ônhêghin bóp cò, giờ định mệnh ào đến:
Thi sĩ lặng đi, buông súng rơi xuống tuyết,

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XXX