30/11/2022 10:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu nguyệt
中秋月

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/06/2005 01:12

 

Nguyên tác

萬里清光不可思,
添愁益恨繞天涯。
誰人隴外久徵戍,
何處庭前新別離。
失寵故姬歸院夜,
沒蕃老將上樓時。
照他幾許人腸斷,
玉兔銀蟾遠不知。

Phiên âm

Vạn lý thanh quang bất khả ty,
Thiên sầu ích hận nhiễu thiên nhai.
Thuỳ nhân lũng ngoại cửu chinh thú,
Hà xứ đình tiền tân biệt ly.
Thất sủng cố cơ quy viện dạ,
Một phiên lão tướng thướng lâu thì.
Chiếu tha kỷ hứa nhân trường đoạn,
Ngọc thố ngân thiềm viễn bất tri.

Dịch nghĩa

Ánh sáng muôn dặm trong trẻo không thể tưởng
Nỗi buồn tăng thêm, nỗi giận chồng chất đầy trời.
Ngoài cõi gò bãi, ai người đi lính lâu ngày ?
Trước sân nơi nào đang là chốn ly biệt.
Đây là đêm nàng cung nữ hết được yêu về viện
Cũng là lúc ông tướng già thua trận mất đất lên lầu.
Ánh trăng soi làm cho họ xót xa đứt ruột
Thỏ ngọc cóc bạc ở nơi tít mù có biết gì đâu!

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Muôn dặm trăng trong sáng tuyệt vời
Sầu chan hận chứa khắp muôn nơi
Đồn xa đóng giữ kìa bao kẻ
Sân trước chia ly ấy mấy nơi.
Lão tướng lên lầu khi thất trận
Cung phi về viện lúc vua lơi
Soi cho đứt ruột bao người thế
Cóc thỏ mù xa há biết đời!
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Trung thu nguyệt