20/06/2024 12:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất tiện hoa
不羨花

Tác giả: Lưu Thương - 劉商

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/04/2014 15:44

 

Nguyên tác

惆悵朝陽午又斜,
剩栽桃李學仙家。
花開花落人如舊,
誰道容顏不及花?

Phiên âm

Trù trướng triêu dương ngọ hựu tà,
Thặng tài đào lý học tiên gia.
Hoa khai hoa lạc nhân như cựu,
Thuỳ đạo dung nhan bất cập hoa?

Dịch nghĩa

Buồn cho ánh ban mai sau giờ ngọ lại dần dần tàn,
Thừa thì giờ thì trồng cây đào, cây mận,
Nhưng lại theo đạo tiên: hoa nở hay tàn thì người vẫn vậy,
Ai bảo rằng nhan sắc con người không bằng hoa?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng sớm buồn thay cũng phải tà
Rảnh trồng đào mận học tiên gia
Hoa tàn hoa nở người như cũ
Ai nói sắc người chẳng kịp hoa?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Thương » Bất tiện hoa