14/08/2022 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một kết cục

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2010 22:33

 

Suốt một đời vật vã việc không tên
Giờ ngồi đếm những đồng tiền không tuổi
Ngày như ngày cứ xâu vào một chuỗi
Những mẫu tự văn chương không rõ khóc hay cười!
1985
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Một kết cục