19/08/2022 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch Cổ sơn nạp lương
石鼓山納涼

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2018 07:09

 

Nguyên tác

不雨衡陽五月中,
維舟石鼓散炎烘。
烝湘亭合連襟水,
松竹人擕滿袖風。
并食依稀過漢相,
高吟想像臥唐翁。
巑岏莫聳忙閒笑,
賢哲由來遇不同。

Phiên âm

Bất vũ Hành Dương ngũ nguyệt trung,
Duy chu Thạch Cổ tán viêm hồng.
Chưng Tương đình hợp liên khâm thuỷ,
Tùng trúc nhân huề mãn tụ phong.
Tính thực y hy qua Hán tướng[1],
Cao ngâm tưởng tượng Ngoạ Đường ông[2].
Toàn ngoan mạc tủng mang nhàn tiếu,
Hiền triết do lai ngộ bất đồng.

Dịch nghĩa

Hành Dương tháng năm không mưa,
Buộc thuyền ở núi Thạch Cổ giải cơn nồng nực.
Chưng Tương, đình hợp hai dòng nước như hai vạt áo liền,
Người mang trong tay áo đầy gió tùng trúc.
Mưu thôn tính, tướng Hán từng qua đây,
Cao ngâm tưởng tượng đến ông Nguyên Kết đời Đường.
Núi đứng cao đến chọc trời, đem chuyện đó cười chơi,
Hiền triết vốn cảnh ngộ không giống nhau.

Bản dịch của Hoài Anh

Hành Dương tháng năm không mưa,
Buộc thuyền Thạch Cổ nghỉ trưa nực nồng.
Chưng Tương đình hợp hai dòng,
Người hai tay áo trúc tùng gió xao.
Nuốt Ngô, tướng Hán gian lao,
Cao ngâm tưởng tượng Đường trào Nguyên ông.
Núi đừng cao tới bầu không,
Người hiền cảnh ngộ bất đồng, lạ chi.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

[1] Nguyên chú: Gia Cát Vũ hầu từng dừng quân ở đây.
[2] Tức Nguyên Kết là một nhà thơ đời Đường. Nguyên chú: Thư viện Nguyên Kết đời Đường đọc sách ở phía Nam núi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Thạch Cổ sơn nạp lương