16/10/2021 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạm bàn thế sự

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 09:56

 

Vị quốc phân tranh cao hạ hề
Cùng dòng khác chí ngẫm nhiêu khê
Là vua hay giặc đời châm chế
Tận lực vì mai hậu phủ phê
 
Tàn cuộc cờ tan kết thúc hề
Này binh gí tướng chạy lê thê
Bôn đào giam giữ mồ hoang phế
Là lẽ đương nhiên dạ chớ nề
 
Sử sách còn ghi tích cũ hề
Cơ đồ nghiệp ấy khối người mê
Nghìn xưa lắm kẻ bầy mưu kế
Đã mấy người nên hả thoả thuê?
 
Lễ nghĩa nào qua danh lợi hề
Được thời bay bổng lụn thời quê
Đây thành kia bại mà câu nệ
Chẳng đặng nhìn chung khổ lối về
 
Một kiếp rằng nay sái vận hề
Thông tình đạt lý mặc khen chê
Nhân gian phỉ chí bình sinh thế
Cũng thoả lòng thôi chớ thảm thê
13/01/2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Lạm bàn thế sự