24/10/2021 22:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Râu bạc

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 04/09/2019 11:01

 

Cháu hỏi ông vì sao
Râu ông lại bạc trắng.
- Bởi ông hay lo lắng
Thức đêm nhiều làm thơ?

- Hay là nắng tháng Sáu
Mất điện giữa trưa hè
Ông vì thương chúng cháu
Quạt tay mỏi giấc nồng?...

Ngây thơ cháu yêu ơi
Là vì ông không trẻ
Là tuổi đã nhiều rồi
Nên cái râu mới bạc.

Cháu cười ông chẳng đúng
Ông chỉ giỏi biện minh
Vì con mèo nhà mình
Mới sinh râu đã bạc...
4-8-2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Râu bạc