24/10/2021 00:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Duy Chính thiền sư - 唯正禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2016 04:48

 

Nguyên tác

昨日曾將今日期,
出門倚仗又思維。
為僧只合居山穀,
國士筵中甚不宜。

Phiên âm

Tạc nhật tằng tương kim nhật kỳ,
Xuất môn ỷ trượng hựu tư duy.
Vi tăng chỉ hợp cư sơn cốc,
Quốc sĩ diên trung thậm bất nghi.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Hôm qua chót hẹn hôm nay đi
Chống gậy bước ra lại nghĩ suy
Nhà sư chỉ hợp nơi hang núi
Tiệc tùng phố xá chớ nên đi
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Chính thiền sư » Kệ