02/07/2022 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chữ nho

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:21

 

Nào có nghĩa gì cái chữ nho,
Ông nghè ông cống cũng nằm co.
Chi bằng đi học làm thầy phán,
Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò.
Khảo dị:
Nào có ra gì cái chữ nho,
Ông nghè ông cống cũng nằm co.
Chi bằng đi học làm thầy phán,
Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò.
Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Chữ nho