13/08/2020 00:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về bẻ trăm khuôn dừa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 10:29

 

Anh về bẻ trăm khuôn dừa
Gói trăm bánh nếp ang nhà hỏi em
Đã yêu nhau bong bóng khó chìm
Gỗ lim khó nổi, anh với em khó rời
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về bẻ trăm khuôn dừa