19/09/2021 22:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 2
佐還山後寄其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 07:08

 

Nguyên tác

白露黃粱熟,
分張素有期。
已應舂得細,
頗覺寄來遲。
味豈同金菊,
香宜配綠葵。
老人他日愛,
正想滑流匙。

Phiên âm

Bạch lộ hoàng lương thục,
Phân trương tố hữu thì.
Dĩ ưng thung đắc tế,
Phả giác ký lai trì.
Vị khởi đồng kim cúc,
Hương nghi phối lục quỳ.
Lão nhân tha nhật ái,
Chính tưởng hoạt lưu thi.

Dịch nghĩa

Sương trắng làm cho kê vàng chín,
Cắt phơi theo đúng lúc của nó.
Đã muốn cối giã cho được nhỏ,
Phải nhớ nện chày chậm chậm.
Vị nó nào có như hoa cúc vàng đâu,
Nhưng mùi nó hợp với rau quỳ xanh.
Bữa trước tên già này thích ăn,
Lại cứ tưởng cái muỗng trơn trợt (ăn vội và nhiều do thưởng thức).

Bản dịch của Phạm Doanh

Móc trắng, vàng rực kê,
Cắt phơi cho đúng lúc.
Lóc vỏ, cối cần dùng.
Giã hơi nhẹ một chút.
Vị há cúc vàng như,
Mùi cùng quỳ xanh nức.
Bữa nọ lão háu ăn,
Cứ tưởng muỗng trơn tuột.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 2