02/10/2020 00:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Thạch Ấp sơn trung
宿石邑山中

Tác giả: Hàn Hoằng - 韓翃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 23:51

 

Nguyên tác

浮雲不共此山齊,
山靄蒼蒼望轉迷。
曉月暫飛高樹裡,
秋河隔在數峰西。

Phiên âm

Phù vân bất cộng thử sơn tề,
Sơn ái thương thương vọng chuyển mê.
Hiểu nguyệt tạm phi cao thụ lý,
Thu hà cách tại sổ phong tê (tây).

Dịch nghĩa

Đám mây nổi không kể vào vẻ gọn gàng của quả núi,
Khí núi màu xanh lục ngắm hoài phát mê.
Trăng sớm mai tạm thời kề bên ngọn cây cao,
Sông thu cách đây vài ba ngọn núi.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Núi cao chẳng khớp với mây bay
Mắt ngó mờ sương biếc núi dày
Trăng sớm tạm theo ngàn gốc chuyển
Sông thu cách mấy ngọn non tây
Thạch Ấp là núi ở cạnh Thạch Gia trang (gần Thạch Lộc), tỉnh Hà Bắc.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Hoằng » Túc Thạch Ấp sơn trung