14/06/2024 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em ra lấy chồng cách một cái phá

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 23:26

 

Em ra lấy chồng cách một cái phá,
Nên chi phải chịu hai chữ ly hương.
Nay đã cách trở đôi phương,
Thầy mẹ ở nhà đắng cơm nghẹn nước, khổ trăm đường hỡi anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em ra lấy chồng cách một cái phá