09/08/2022 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ cụ Vũ Đình Liên

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 22/07/2010 09:02

 

Bóng ngựa vèo qua chốn thế trường,
Hoa đào cười với gió đông vương.
Hanh hanh nắng mới vàng màu mật.
Lãng đãng mưa xưa trắng tựa sương.
Mực biếc thời nay vờn Quốc ngữ,
Hồng điều nét cũ thể thi Đường.
Người xưa chắc hẳn về chơi Tết,
Mủm mỉm cười âm cả cõi dương.
Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Nhớ cụ Vũ Đình Liên