23/06/2024 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách tường thính cầm
隔牆聽琴

Tác giả: Quan Hán Khanh - 關漢卿

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2007 20:56

 

Nguyên tác

月明中,
琴三弄,
閒愁萬種,
自訴情衷。
要知音耳朵,
聽得他芳心動。
司馬、文君
情偏重,
他每也曾理結絲桐。
又不是《黃鶴醉翁》,
又不是《泣麟悲風》,
又不是《清夜聞鐘》。

Phiên âm

Nguyệt minh trung,
Cầm tam lộng,
Nhàn sầu vạn chủng,
Tự tố tình trung.
Yêu tri âm nhĩ đoá,
Thính đắc tha phương tâm động.
Tư Mã, Văn Quân
Tình thiên trọng,
Tha mỗi dã tằng lý kết ti đồng.
Hựu bất thị "Hoàng hạc tuý ông",
Hựu bất thị "Khấp lân bi phong",
Hựu bất thị "Thanh dạ văn chung".

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đàn đùa ba khúc,
Dưới ánh trăng trong,
Sầu rơi ngàn giọt,
Như tỏ nỗi lòng.
Tri âm hỡi, hãy lắng tai,
Đón những hương xưa tâm tình rung động.
Tư Mã, Văn Quân,
Cảm bởi thanh âm kết mối tơ đồng.
Bài đàn rất lạ,
Đã không phải "Hoàng hạc tuý ông",
Lại chẳng giống "Khấp lân bi phong",
Cũng chẳng là "Thanh dạ văn chung".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quan Hán Khanh » Cách tường thính cầm