19/01/2021 17:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ghi chép về ngọn đèn dầu

Tác giả: Trần Đăng Khoa

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2006 11:14

 

Đứng giữa nhà mà cháy
Mà tỏa sáng xung quanh
Chỉ thương cây đèn ấy
Không sáng nổi chân mình...
1973

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đăng Khoa » Ghi chép về ngọn đèn dầu