17/10/2021 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ cửu nhật ngộ vũ
初九日遇雨

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2012 23:10

 

Nguyên tác

野吹飄簫掠矮墻,
欲將酒擫奈愁強。
可堪朝雨留征棹,
晝夢厭厭未見娘。

Phiên âm

Dã xuý phiêu tiêu lược ải tường,
Dục tương tửu áp nại sầu cường.
Khả kham triêu vũ lưu chinh trạo,
Trú mộng yêm yêm vị kiến nương.

Dịch nghĩa

Tiếng sáo bay trên đồng lướt qua bức tường thấp
Muốn đem hơi rượu để át đi nỗi sầu mạnh
Khốn nỗi mưa mai ngăn giữ mái chèo của người đi đường xa
Trong giấc mơ ban ngày mê mệt, chưa được gặp nàng

Bản dịch của Phan Văn Các

Tiếng sáo đồng xa lướt mé tường
Toan đem hơi rượu át sầu cường
Mưa mai đành để ngăn chèo lại
Ngày mộng li bì chửa gặp nường
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Sơ cửu nhật ngộ vũ