09/12/2022 09:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam nguyệt quá hành cung
三月過行宮

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 21:41

 

Nguyên tác

渠水紅繁擁禦牆,
風嬌小葉學娥妝。
垂簾幾度青春老,
堪鎖千年白日長。

Phiên âm

Cừ thuỷ hồng phồn ủng ngự tường,
Phong kiều tiểu diệp học nga trang.
Thuỳ liêm kỷ độ thanh xuân lão,
Kham toả thiên niên bạch nhật trường.

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Sen quanh ngòi nước ôm tường thành
Gió nhẹ liễu mềm học điểm trang
Mấy thuở buông rèm này hoá lão
Ngàn năm xin chịu khoá thanh xuân
Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Tam nguyệt quá hành cung