31/03/2023 22:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đừng quên đi những lời lẽ hiền từ”
“Не забывайте добрые слова”

Tác giả: Nika Turbina - Ника Турбина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2019 21:18

 

Nguyên tác

Не забывайте добрые слова
И добрые дела,
Не засыпайте хламом,
Иначе будет вам обманом
Предсказанная временем судьба.

Bản dịch của Thuý Toàn

Đừng quên đi những lời lẽ hiền từ
Và những việc làm tốt
Đừng đem vùi dưới những vật bỏ đi
Nếu không rồi đây số phận
Đã được thời gian định cho
Với các người
Sẽ chỉ là một sự dối lừa
(1985-1987)
Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nika Turbina » “Đừng quên đi những lời lẽ hiền từ”