03/10/2023 18:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sợ

Tác giả: Vũ Bình Lục

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/01/2017 10:08

 

Ta đưa tay chạm vào tròn trăng
Sợ bàn tay bỏng rát
Đôi môi ta chạm vào câu hát
Sợ lời yêu vỗ cánh bay đi...
Nguồn: Thơ chọn, Vũ Bình Lục, NXB Hội nhà văn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Bình Lục » Sợ