25/05/2024 15:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm Vạn Lý Trường Thành cảm tác

Tác giả: Giang Nam - Nguyễn Sung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 07/03/2009 01:50

 

Mấy trăm vạn người gánh đá đắp trường thành
Mấy vạn người chồng,
người cha không về nữa
Hùng vĩ một phương trời
ngăn những đoàn quân hung dữ
Đất nước bình yên, vẫn nghe tiếng gọi hồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giang Nam » Thăm Vạn Lý Trường Thành cảm tác