18/04/2024 00:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trú Xương Giang
住昌江

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 19/09/2009 18:28

 

Nguyên tác

半山殘照影初初,
兩岸煙深雨不如。
仡仡燈前十年讀,
眼窺未遍聖賢書。

Phiên âm

Bán sơn tàn chiếu ảnh sơ sơ,
Lưỡng ngạn yêu thâm vũ bất như.
Ngật ngật đăng tiền thập niên độc,
Nhãn khuy vị biến thánh hiền thư.

Dịch nghĩa

Bóng chiều nhàn nhạt chiếu nửa núi,
Hai bờ mờ mịt khói, chẳng giống mưa rơi.
Trước đèn cần cù đọc sách mười năm,
Mà vẫn chưa đọc hết sách thánh hiền.

Bản dịch của Phụng Hà

Nửa núi nắng tàn bóng lưa thưa,
Hai bờ khói rậm mù hơn mưa.
Mười năm cần cù cùng đèn sách,
Mấy pho thánh hiền đọc hết chưa?
Thành Xương Giang thời Lê, nay thuộc tỉnh Bắc Giang. Xương Giang tức sông Thương, chảy qua thị xã Bắc Giang. Gần sông có thành Xương Giang do giặc Minh đắp. Năm Đinh Mùi (1427), nghĩa quân Lê Lợi do Trần Nguyên Hãn và Lê Sát chỉ huy đã phá được thành này. Toà thành nay nay đã vỡ thành ruộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Trú Xương Giang