04/10/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 08
禱白馬祠回後感作其八

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:43

 

Nguyên tác

金爐香冷淚痕消,
孤舘風聲伴寂寥。
人世愁來泉路近,
神僊興去玉京遙。
三生忽覺巫峰梦,
七夕思聯織女橋。
哀訴可憐孤燕在,
樑間暮暮更朝朝。

Phiên âm

Kim lô hương lãnh lệ ngân tiêu,
Cô quán phong thanh bạn tịch liêu.
Nhân thế sầu lai tuyền lộ cận,
Thần tiên hứng khứ ngọc kinh dao.
Tam sinh hốt giác Vu Phong mộng,
Thất tịch tư liên Chức Nữ kiều.
Ai tố khả liên cô yến tại,
Nhân gian mộ mộ cánh triêu triêu.

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Hương tàn, giọt ngọc nhỏ tuôn
Quán trơ hưu quạnh, gió luồn thổi qua
Người buồn, những muốn gần ma
Thần tiên vui thú cách xa non Bồng
Núi Vu chợt tỉnh giấc nồng
Mong sao nối được cầu sông Ngân Hà
Lẻ loi con én rang ca
Sớm chiều trên quãng rường nhà, thương thay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 08