25/10/2021 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Ô Trình Vương minh phủ biếm Ba giang
送烏程王明府貶巴江

Tác giả: Bao Hà - 包何

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 21/06/2021 17:20

 

Nguyên tác

一片孤帆無四鄰,
北風吹過五湖濱。
相看盡是江南客,
獨有君為嶺外人。

Phiên âm

Nhất phiến cô phàm vô tứ lân,
Bắc phong xuy quá Ngũ Hồ tân.
Tương khan tận thị Giang Nam khách,
Độc hữu quân vi Lĩnh ngoại nhân.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Buồm cô một cánh không thân thích
Gió bắc thổi qua bến Ngũ Hồ
Là khách Giang Nam cùng thấy cả
Chỉ có ông đi Lĩnh Ngoại thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bao Hà » Tống Ô Trình Vương minh phủ biếm Ba giang