20/06/2021 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bái thượng
沛上

Tác giả: Lê Dân Biểu - 黎民表

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 16:24

 

Nguyên tác

手提三尺定咸京,
黄屋東歸父老迎。
今日豐碑荒草沒,
行人猶記沛鄉名。

Phiên âm

Thủ đề tam xích[1] định Hàm Kinh[2],
Hoàng ốc[3] đông quy phụ lão nghênh.
Kim nhật phong bi hoang thảo một,
Hành nhân do ký Bái Hương[4] danh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vung ba xích kiếm chiếm Hàm Kinh,
Xe ngựa về đông phụ lão nghênh.
Cỏ hoang nay mọc trùm bia đá,
Người đời chỉ nhớ đến Bái Hương.
[2] Hàm Dương 咸陽, kinh đô nhà Tần.
[1] Ba thước kiếm, muốn nói Lưu Bang 劉邦 dùng ba thước kiếm chém rắn trắng ở đất Bái rồi khởi binh đánh Tần.
[3] Xa giá của vua.
[4] Tức Bái ấp, hay Bái Phong ấp 沛豐邑, hiện nay thuộc huyện thành Phong Huyện 豐縣, tỉnh Giang Tô, quê của Lưu Bang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Dân Biểu » Bái thượng