25/07/2024 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chồng hen lại lấy vợ hen

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 16:52

 

Chồng hen lại lấy vợ hen,
Đêm nằm cò cử như kèn thổi đôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chồng hen lại lấy vợ hen