15/08/2022 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục sầu kỳ 12
復愁其十二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 12:00

 

Nguyên tác

病減詩仍拙,
吟多意有余。
莫看江總老,
猶被賞時魚。

Phiên âm

Bệnh giảm thi nhưng chuyết,
Ngâm đa ý hữu dư.
Mạc khan Giang Tổng[1] lão,
Do bị thưởng thì ngư.

Dịch nghĩa

Bệnh giảm, thơ vẫn còn vụng,
Ngâm nhiều, ý có thừa.
Chớ coi cái ông già Giang Tổng này,
Còn bận thưởng thức cá đang mùa.

Bản dịch của Nam Trân

Bệnh giảm thơ thường vụng
Ngâm luôn dạ vẫn sầu
Chớ cho ta luống tuổi
An tín hãy còn đeo
(Năm 767)

[1] Giang Tổng (519-594), người đời Trần Hậu Chủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phục sầu kỳ 12