05/02/2023 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc “Phật sự đại minh lục” hữu cảm
讀佛事大明錄有感

Tác giả: Trần Thánh Tông - 陳聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 11:37

 

Nguyên tác

四十餘年一片成,
牢關跳出萬重扃。
動如空谷風敲響,
靜若寒潭月漏明。
句裡五玄親透得,
路頭十字任縱橫。
有人問我何消息,
雲在青天水在瓶。

Phiên âm

Tứ thập dư niên nhất phiến thành,
Lao quan khiêu xuất vạn trùng quynh.
Động như không cốc phong xao hưởng,
Tĩnh nhược hàn đàm nguyệt lậu minh.
Cú lý ngũ huyền thân thấu đắc,
Lộ đầu thập tự nhậm tung hoành.
Hữu nhân vấn ngã hà tiêu tức,
Vân tại thanh thiên thuỷ tại bình.

Dịch nghĩa

Bốn mươi năm lẻ tu vẹn được một tấm lòng,
Đã nhảy ra khỏi hàng vạn tầng cửa tù ngục.
Động thì như tiếng gió vang trong hang trống,
Tĩnh thì tựa ánh trăng lọt xuống đầm lạnh.
Tự mình đã thấu được nghĩa lý của ngũ huyền,
Mặc sức tung hoành trên con đường bốn ngả.
Có nguời hỏi ta sinh diệt là thế nào?
Như mây trên trời xanh và nước ở trong bình.

Bản dịch của Hải Thạch

Bốn mười năm lẻ một tâm thành,
Cửa khổ muôn trùng, vượt nhẹ tênh.
Động tựa hang không gào gió táp,
Tĩnh như đầm lặng rọi trăng thanh.
Năm huyền nghĩa lý gồm thâu được,
Bốn ngả dọc ngang mặc sức mình.
Ai kẻ hỏi ta sinh với diệt,
Mây trên trời biếc, nước trong bình.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
Bản dịch trong Việt Nam văn học sử giản ước tân biên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thánh Tông » Độc “Phật sự đại minh lục” hữu cảm